2. naravoslovni dan za 7. razred – MOKRIŠČA

26. 2. 2018

Ob svetovnem dnevu mokrišč smo sedmošolci 1. in 2. februarja 2018 izvedli naravoslovni dan in se naučili, kaj so mokrišča. Izvedeli smo, da so pomembna, ker so zaloga vode, čistijo vodo, so bivališča za številne vrste živih bitij in še kaj. Kljub mokremu vremenu smo si ogledali naše najbližje zaščiteno mokrišče v Hrašah.