70. OBLETNICA VIZ FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK

9. 11. 2016

31. 10. 1946 je bilo ustanovljeno Državno deško vzgajališče Smlednik, ki je bilo namenjeno šolanju in vzgajanju težko vzgojljivih dečkov v starosti od 7 do 15 let. Zavod je deloval v graščini rodbine Lazarini, ki je bila leta 1990 vrnjena prvotnim lastnikom, od oktobra tega leta pa zavod deluje v lastnih prostorih nasproti graščine. Leta 1959 se je zavod preimenoval v Vzgojni zavod Frana Milčinskega Smlednik.

Zavod nosi ime po pisatelju in mladinskem sodniku Franu Milčinskem. Fran Milčinski se je veliko ukvarjal z “mladoletnimi prestopniki”. Zaslužen je za delovanje oddelka, ki je obravnaval “otroško varstvo, mladinsko skrb in pripadajoče kazenske stvari”. To delo mu je dalo snov za njegovo najpomembnejše literarno delo Ptički brez gnezda.

Leta 1994 se vzgojni zavod preimenuje v Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik. Zavod je namenjen vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Sprejme lahko do 40 otrok, ki so razporejeni v štiri vzgojne skupine in živijo v štirih med seboj povezanih hišicah. V zavod prihajajo čisto običajni fantje in dekleta, ki pa se jim je že v osnovni šoli nekaj zalomilo. Največkrat so se slabo učili, zanemarjali šolo, se večkrat sprli z vrstniki, starši in učitelji ali pa so imeli kakšne druge težave. Njihovi starši so najpogosteje poskušali reševati probleme na številne načine, pa se nobeden ni povsem dobro obnesel, zato so se odločili za oddajo otroka v zavod.

SLOVESNOST OB JUBILEJU BO SPOMLADI 2017 SKUPAJ Z OTVORITVIJO NOVEGA IGRIŠČA IN UČILNIC.

Pri novinarskem krožku pripravil: Renato Timić Husarić, 8. a