GLOBOKO POD ZEMLJO

16. 11. 2017

1. TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDA

Globoko pod zemljo – vedno znova se človeštvo srečuje z ekstremnimi razmerami in občutkom izolacije zunaj vsakdanjega okolja. Učenci so v Muzeju premogovništva Slovenije za kratek čas obuli čevlje rudarjev, se spustili 160 m pod površje in se podali na zanimivo muzejsko pot v nekoč aktivne rove jame Škale. Doživeli so neznane občutke življenja v podzemskem svetu oziroma v prostorsko omejenem okolju.

Vodja tehniškega dne je bila učiteljica Irena Majdič.