delavnice za starše

V šolskem letu 2021/2022 bomo organizirali 7 delavnic za starše z vnaprej določenimi temami, ki bodo zajemale najpomembnejša področja čustvenih in vedenjskih motenj in starševskih veščin. Po vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo in naloge, ki jih bodo lahko preveril v praksi med konci tedna (DNEVNIK). Delavnice se bodo izvajale ob petkih med 11.00 in 12.30. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji:

 22. 10. 2021:  Vzroki za čustveno vedenjske motnje pri otroku in vedenjski sindrom
 19. 11. 2021:  Vloge v družinskem sistemu
 14. 1. 2022:  Spoprijemanje z izgubo
 18. 2. 2022:  Vzgojni stili
 18. 3. 2022:  Konstruktivno reševanje problemov
 15. 4. 2022:  Vrste odvisnosti in spoprijemanje z njimi
 13. 5. 2022:  Aktivno preživljanje prostega časa