delavnice za starše

V šolskem letu 2019/2020 bomo organizirali 7 delavnic za starše z vnaprej določenimi temami, ki bodo zajemale najpomembnejša področja čustvenih in vedenjskih motenj in starševskih veščin. Po vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo in naloge, ki jih bodo lahko preveril v praksi med konci tedna (DNEVNIK). Delavnice se bodo izvajale ob petkih med 11.00 in 12.30. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji:

 18. 10. 2019:  Življenje z otrokom, ki ima čustvene in vedenjske težave
 15. 11. 2019:  Družina kot sistem, kjer člani vzajemno vplivajo drug na drugega
 17. 1. 2020:  Prepoznavanje, razumevanje in obvladovanje strahu, jeze, skrbi…
 28. 2. 2020:  Različni vzgojni stili in proces spreminjanja
 27. 3. 2020:  Kako otroku postaviti mejo
 17. 4. 2020:  Spoprijemanje z izgubo (namestitev otroka v zavod, ločitev, smrt v družini…)
 15. 5. 2020:  Učenje prevzemanja odgovornosti