delavnice za starše

V šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali 7 delavnic za starše z vnaprej določenimi temami, ki bodo zajemale najpomembnejša področja čustvenih in vedenjskih motenj in starševskih veščin. Po vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo in naloge, ki jih bodo lahko preveril v praksi med konci tedna (DNEVNIK). Delavnice se bodo izvajale ob petkih med 11.00 in 12.30. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji:

 16. 10. 2020: Vzroki za čustveno vedenjske motnje pri otroku in vedenjski sindrom
 13. 11. 2020:  Konstruktivno reševanje konfliktov
 15. 1. 2021:  Kako otroku postaviti mejo?
 19. 2. 2021:  Potrebe staršev, potrebe otrok
 19. 3. 2021:  Razumevanje agresivnih izbruhov in možnost ukrepanja
 16. 4. 2020:  Komunikacija in mediacija
 14. 5. 2020:  Učenje prevzemanja odgovornosti