priročnik za starše

V roku dveh let bomo oblikovali priročnik za starše. Vsebine bodo neposredno povezane z delavnicami za starše. Starši bodo na delavnicah dobili delovne liste, ki jih bodo lahko med vikendi do naslednje delavnice izpolnjevali. Svetovalni delavki pa bova staršem nudili pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju le-tega.