Nagovor ravnatelja

En prisrčen pozdrav vam želim v šolskem letu 2021/2022!

Spoštovani otroci, mladostniki, starši in skrbniki, sodelavke in sodelavci, predstavnice in predstavniki sodišč in centrov za socialno delo ter vsi ostali, ki nas tako ali drugače spremljate.

Novo šolsko leto smo že začeli. Obkroženi smo z nekaj novimi ljudmi, ampak večina zaposlenih je ostala še s preteklega šolskega leta. Še vedno smo obkroženi z malo manj predvidljivo prihodnostjo, ki nam jo povzroča svetovna težava.

Vendar smo tako zaposleni kot starši in skrbniki ter nenazadnje tudi otroci in mladostniki spoznali, da nam je lansko šolsko leto ponudilo boljše pogoje za delo, kot večini redne šolajoče se populacije. S tem privilegijem in hkrati odgovornostjo smo se spopadali skozi celotno preteklo šolsko leto. Uspeh v šoli ni izostal, čeprav vsi niste bili navdušeni nad končnimi rezultati.

V tem šolskem letu želimo nadaljevati po začrtani poti in dodati še kake popestritvene dejavnosti, ki bodo razbile monotono preživljanje najbolj občutljivega obdobja, ki ga VI otroci in mi zaposleni z vami občutimo in doživimo.

Obdobje od namestitve do zaključka bivanja pri nas je kratkotrajno v primerjavi s celotnim življenjem. Vemo, da na poti naletimo tudi na ovire, s katerimi se različno spopadamo. V tem je tudi draž pedagoških poklicev, saj v modernih časih izzivov nikakor ne zmanjka. Tega se v Smledniku zavedamo in ne bežimo od odgovornosti in želje po nadgradnji naših storitev.

Naj bo šolsko leto 2021/2022 lepo in prijetno za vsakega posameznika, ki je kakorkoli povezan z delom in življenjem v našem zavodu. Letos je z nami že 76. generacija osnovnošolcev, ki ji želim vse najlepše.

Kjer je volja tam je POT.

dr. Matjaž Hribar, ravnatelj