Nagovor ravnatelja

 

Začelo se je novo šolsko leto, ki se bo tako ali drugače zapisalo v vaše in naše spomine.

Zaposleni v VIZ Frana Milčinskega smo se pred začetkom letošnjega šolskega leta odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu največ pozornosti namenili pozitivnim lastnostim vsakega posameznega otroka. Zavedamo se, da je vsak otrok unikaten in ima vsak svojo zgodovino. Področja dela pa so v določeni skupnosti enotna. Osnovno delovanje, red in pravila bodo izenačeni na celotnem področju našega zavoda. Razreševanje in obravnava določenih odstopanj pa bo prilagojena posameznikom. Na prvem mestu še vedno ostaja varnost otrok in zaposlenih.

Šolsko leto smo začeli s šestimi oddelki v šoli in štirimi vzgojnimi skupinami ter stanovanjsko skupino, ki ima nameščenih osem mladostnikov. Od lanskega šolskega leta je v matičnem zavodu ostalo dvaindvajset otrok, v prvih tednih septembra smo sprejeli še štirinajst novih otrok. Vzgojne skupine in šolski razredi so precej majhni, zato imajo vsi otroci možnost doseči velik napredek v kratkem časovnem obdobju.

Naša želja je usmerjati dejavnosti za vzpostavljanje in ohranjanje pristnega stika in človeškega odnosa. To pričakujemo tudi od vas, otroci, kajti največja šola je šola za življenje in prvi korak na tej poti je učenje odgovornosti. Vaša osnovna in hkrati bistvena odgovornost je obiskovanje šole ter sledenje vzgojnim ciljem, kijih intenzivneje zasledujete v popoldanskem času. Če boste sproti sledili pouku in lepo sodelovali, upoštevali hišni red, vas bomo ob tem podpirali, vam stali ob strani in te lastnosti ustrezno nagrajevali in po potrebi sankcionirali. Za vas je izredno pomembno tudi, kako boste sledili svojim ciljem, ki ste si  jih postavili na prvi šolski dan.

Predvsem bomo stremeli k cilju, da boste v zavodu pokazali takšen napredek, da se boste lahko čim prej vključili v socialno okolje, iz katerega tudi prihajate. Pri tem vam bodo v oporo tudi vaši starši, ki so se odločili, da bodo vsak vikend vestno in redno izpolnjevali svoj dnevnik, pri načrtovanju katerega lahko sodelujete tudi otroci.

Načrtujemo tudi, da se bo število interesnih dejavnosti močno povišalo, kajti imamo ogromno strokovnih delavcev, ki imajo poleg osnovne izobrazbe tudi različna druga znanja. O posameznih dejavnostih se bodo nosilci najprej pogovorili z otroki, da bodo le te v največji možni meri povezane z osebnimi interesi naših otrok.

Naj bo šolsko leto 2019/2020 lepo in prijetno za vsakega posameznika, ki je kakorkoli povezan z delom in življenjem v našem zavodu. Letos je z nami že 74. generacija osnovnošolcev, za katero verjamem, da bo vsaj tako uspešna kot prejšnje.

KJER JE VOLJA, TAM JE POT!

dr. Matjaž Hribar, ravnatelj