Nagovor ravnatelja

Pa smo spet na začetku, bi lahko dejali!

Dragi učenci, starši in skrbniki ter vsa strokovna in splošna javnost, ki nas tako ali drugače spremljate, spodbujate, kdaj pa tudi grajate.

Polni optimizma smo začeli novo šolsko leto. Vsi skupaj s kančkom negotovosti spremljamo aktualna dogajanja doma in po svetu, vendar se zavedamo odgovornosti in poslanstva našega poklica, ki nam veleva: ”VZGOJA in IZOBRAŽEVANJE gresta z ROKO v ROKI in sta še kako pomembni vrednoti slehernega bitja!” Iz preteklega šolskega leta smo se naučili, da ni stvari na svetu, ki bi zaustavila kreativno in ustvarjalno mišljenje naših otrok in strokovnega kadra, ki se novih izzivov nismo ustrašili, še več – odločno smo se jim postavili po robu.

Preteklo obdobje nam je tudi pokazalo in potrdilo, da v naši ustanovi odlično delamo s starši in skrbniki, ki nam tudi zaupajo ter upoštevajo naše usmeritve in priporočila, hkrati pa se čutijo kot enakopraven partner v procesu vzgoje in izobraževanja njihovih otrok. Vsi skupaj se zavedamo, da je namestitev v zavodu obenem stresno doživetje, po drugi strani pa tudi olajšanje, ker se prekine krog negativne energije in sporočil, ki letijo z vseh strani. Starši in skrbniki so še vedno samo eni in nihče jih ne more nadomestiti.

Obdobje namestitve in intenzivnega treninga je kratkotrajno v primerjavi s celotnim življenjem, zato se zavedamo, da 100-odstotnega uspeha ne moremo pričakovati. Iz vseh porazov, ki jih doživljamo na svoji poti, se skušamo nekaj novega naučiti, se izobraziti, izpopolniti. Pri tem nam pomagajo tako otroci, še bolj pa najožji sodelavci, s katerimi lahko delimo tudi svoje stiske in skrbi.

Naj bo šolsko leto 2020/2021 lepo in prijetno za vsakega posameznika, ki je kakorkoli povezan z delom in življenjem v našem zavodu. Letos je z nami že 75. generacija osnovnošolcev, ki je motivirana za svoje cilje in verjamem, da ji bo v veliki večini to tudi uspelo.

NOVIM IZZIVOM NAPROTI.

dr. Matjaž Hribar, ravnatelj