Naši delavci

VODENJE:
 
 • Ravnatelj: Anže SELKO
 
STROKOVNO DELO:
 
 • Psihologinja: Katja GUŠTIN
 • Socialna delavka / preventivna svetovalna pomoč: Andrejka ALT
 • Socialna delavka: Tjaša KOREN
 • Družinska terapevtka: Marija ADAMIČ
 • Preventivna svetovalna pomoč na terenu: Irena KORBAR
 • Višja medicinska sestra: Helga ŠENK
 • Pristojni zdravnik: Peter ŠUŠTAR, ZD Medvode
 
UČITELJI:
 
 • Anja ANTOLOVIĆ,  razrednik 6. b (NIS)
 • Silvo BOGATAJ
 • Špelca BRADEŠKO,  razrednik 6. a
 • Indira ČINČ
 • Iztok DREMELJ
 • Zala ERČULJ ŠAVLI, individualna pedagoginja
 • Matjaž HRIBAR, razrednik 7. a
 • Nevenka KOZJEK,  razrednik 8. a
 • Matjaž LEOPOLD, razrednik 7. b
 • Irena MAJDIČ, razrednik 9. a
 • Ksenija MALKOVIČ, razrednik 3. a in 5. a
 • Ivana MUKOSKA, individualna pedagoginja
 
VZGOJITELJI:
 
 • Azra BEGANOVIĆ
 • Kalina Dimitrova BELUHOVA
 • Anja BORTEK
 • Igor BOŠNJAK
 • Jan DOBNIKAR
 • Marijana ĐUKANOVIĆ
 • Jakob EINFALT
 • Ajda FUCHS
 • Branko GARIĆ
 • Dušan GOLOB
 • Sanja GORIŠEK
 • Peter KOGOVŠEK
 • Ula KOS
 • Tadej KROPEJ
 • Katja LAMPIČ
 • Lara MAHKOVIC
 • Urška OPEKA
 • Andrej PIVK
 • Anže POPOVIČ
 • Mateja ROTAR
 • Aleksandra SOFRIĆ
 • Jan TOMAZIN
 • Matej VIDMAR
VZGOJITELJI V STANOVANJSKI SKUPINI:
 
 • Marjan GRADIŠAR
 • Sara HOČEVAR
 • Alja MAHKOVIC
 • Darko MIKUŠ
 
TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI:
 
 • Poslovna sekretarka: Špela HAFNER
 • Računovodja: Ana Marija ŠPROHAR
 • Hišnik-voznik: Anton STROJAN
 • Kuharja: Luka NOVAK in Sebastjan KRISTAN
 • Kuharska pomočnica: Lidija ŠKRBEC
 • Perica/vodja garderobe: Erika JENKO
 • Čistilki: Marija ČARMAN in Anuša MAČEK