Naši delavci

 

VODENJE:

 • Ravnatelj: Anže SELKO

 

 
STROKOVNO DELO:
 • Psihologinja: Katja GUŠTIN
 • Socialna delavka: Andrejka ALT
 • Socialna pedagoginja: Melita FILO ŠULIGOJ
 • Višja medicinska sestra: Helga ŠENK
 • Pristojni zdravnik: Peter ŠUŠTAR, ZD Medvode
 
UČITELJI:
 • Tomaž BERNOT
 • Silvo BOGATAJ
 • Špelca BRADEŠKO,  razrednik 8. a
 • Indira ČINČ,  razrednik 9. a
 • Zala ERČULJ ŠAVLI,  razrednik 7. a
 • Mateja ERJAVEC
 • Nevenka KOZJEK,  razrednik 6. a
 • Matjaž LEOPOLD
 • Tadeja POGAČNIK, razrednik 5. a
 • Mitja ŠEGA
 • Florijana ŽNIDARŠIČ
 
VZGOJITELJI:
 • Sergeja ANŽIČ
 • Luka BALOH
 • Igor BOŠNJAK
 • Jan DOBNIKAR
 • Katarina FIŠER
 • Dušan GOLOB
 • Rudi HOČEVAR
 • Aleš JANIĆ
 • Irena KORBAR
 • Iryna KOTELKO
 • Tjaša KOREN
 • Sabina NOVAK
 • Saša ROGAN
 • Matej VIDMAR
 
VZGOJITELJI V STANOVANJSKI SKUPINI:
 • Marjan GRADIŠAR
 • Alja MAHKOVIC
 • Darko MIKUŠ
 
TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI:
 • Poslovna sekretarka: Špela HAFNER
 • Računovodja: Franci JERŠE
 • Hišnik-voznik: Anton STROJAN
 • Kuharja: Milena MAGDALENIČ in Zvonko JANUŠIČ
 • Kuharska pomočnica: Elizabeta TESTEN STENOVEC
 • Perica/vodja garderobe: Erika JENKO
 • Čistilki: Marija ČARMAN in Anuša MAČEK