Priznanje Občine Žirovnica našemu zavodu

30. 12. 2018

Ob obletnici Prešernovega rojstva, 3. decembra 2018, je 20 let samostojne poti praznovala tudi Občina Žirovnica. Ob svojem prazniku je Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Smlednik podelila posebno županovo priznanje, ki je za naš zavod velika čast. Nanj smo ponosni še toliko bolj, ker nam je bilo podeljeno v občini, ki ni naša domača. Prejeto občinsko priznanje je potrditev kakovostnega prijateljskega sodelovanja z Občino Žirovnica. Ob dejstvu, da se VIZ Smlednik povezuje z njo le ob obletnici Prešernovega rojstva, ko se odpravimo na pohod iz Smlednika v Vrbo, je priznanje potrditev, da so cilji, vsebina in izvedba pohoda ustrezna učno-vzgojna oblika za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Občina Žirovnica in njen župan Leopold Pogačar sta s priznanjem izrazila pozitiven odnos do smledniškega projekta. Prav tako je to priznanje velika nagrada za trud, ki ga vlagamo v organizacijo in izvedbo pohoda ter v samo premagovanje poti.

VIZ Smlednik priznanje sprejema kot merilo za oceno kakovosti svojega dela, hkrati pa se zaveda odgovornosti, ki je s tem povezana. Kot organizator in vodja dosedanjih 20 pohodov od Smlednika do Vrbe zagotavljam, da bo VIZ Smlednik s pohodi v Vrbo ob obletnici Prešernovega rojstva nadaljeval in se pri tem še tesneje povezal z Občino Žirovnica. Prepričan sem, da je županovo priznanje, ki ga je Občina podelila VIZ Smlednik, dober motivacijski element za nadaljevanje sodelovanja in zgodbe o uspehu.

Jože Rozman

Priznanje Občine Žirovnica UTEMELJITEV