PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU

7. 2. 2017

Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik, ki ga praznujemo 8. februarja, saj je na ta dan umrl največji slovenski pesnik  France Prešeren. Takrat poteka tudi osrednja državna proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji.
Tudi v zavodu smo proslavili kulturni praznik s kulturno prireditvijo. 7. februarja smo po koncu pouka v goste povabili naše starše in jih počastili s kulturnim programom. Prireditev smo otvorili s Prešernovo Zdravljico, našo himno. Nadaljevali smo z verzi iz Sonetnega venca, Lepe Vide, Turjaške Rozamunde in Povodnega moža. Ker letos praznujemo 70. obletnico našega zavoda, smo v kulturni program uvrstili tudi Frana Milčinskega z Butalci in njegovega sina Franeta Milčinskega – Ježka s pesmijo Za dva groša fantazije in pesmijo za Poredne otroke, ki jo je Ježek posvetil prav smledniški mladini. Prireditev, ki je nastala pod mentorstvom profesorja slovenskega jezika Tomaža Špeglja, sta povezovala učenca Adina Aldžić in Staš Krmelj. Nastopali so še Jan Krejan Majcen, Pavel Gracar, Blaž Povše, Gaj Gostiša, Hana Berčan in Žan Lipič. Za glasbene vložke je s citrami poskrbel vzgojitelj Anže Selko. Od staršev smo bili pohvaljeni z velikim aplavzom.

 

Čestitke ob kulturnem prazniku!

 

Pri novinarskem krožku pripravili: Adina Aldžić, Staš Krmelj in Jan Krejan Majcen