PRVI NARAVOSLOVNI DAN

19. 12. 2018

Prvi naravoslovni dan v tem šolskem letu je bil 27. septembra, na Svetovni dan turizma, zato smo si ogledali naravoslovne zanimivosti v naši okolici. Ena skupina je šla na bajer v Hrašah, druga po grebenu od smledniškega starega gradu, tretja ob Savi, četrta do Trbojskega jezera, peta do Zbiljskega jezera. O videnem in doživetem so nastali zapisi, v katerih so učenci razmišljali tudi o pomenu turizma za našo državo in kot možnost za poklicno usmeritev.