Kulturni dnevi

V šolskem letu 2021/2022 bodo organizirani naslednji kulturni dnevi:

1. POHOD V VRBO IN LOŽ (2. 12. 2021, izvedba: Jože Rozman (Vrba), Silvo Bogataj (Lož), Špelca Bradeško (Smlednik))

2. OGLED FILMSKE/GLEDALIŠKE/GLASBENE PREDSTAVE (februar 2022)

3. OGLED KULTURNO POMEMBNEGA MESTA (NPR. LJUBLJANE, ŠKOFJE LOKE) IN OKOLIŠKIH ZNAMENITOSTI (marec / april 2022)

Vodja kulturnih dni bo Špelca Bradeško.