Kulturni dnevi

V šolskem letu 2019/2020 bodo organizirani naslednji kulturni dnevi:

1. POHOD V VRBO IN LOŽ (2. 12. 2019, izvedba: Jože Rozman (Vrba), Silvo Bogataj (Lož), Špelca Bradeško (Smlednik))

 

2. OGLED FILMSKE/GLEDALIŠKE/GLASBENE PREDSTAVE (december 2010)

 

 3. OGLED KULTURNO POMEMBNEGA MESTA (NPR. LJUBLJANE, ŠKOFJE LOKE) IN OKOLIŠKIH ZNAMENITOSTI (marec / april 2020)

 

Vodja kulturnih dni bo Špelca Bradeško.