Naravoslovni dnevi

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo naslednje NARAVOSLOVNE DNEVE:

  • OBISK ARBORETUMA VOLČJI POTOK (vsi razredi, oktober 2021)
  • OBISK DINOPARKA BLED – RADOVLJICA (vsi razredi, november 2021)
  • OBISK ZOO LJUBLJANA (vsi razredi, april / maj 2022).

Obenem nameravamo v okviru pouka v vseh oddelkih posebej obeležili:

  • svetovni dan varstva živali (4. oktober),
  • dan boja proti AIDS-u (1. december),
  • svetovni dan mokrišč (2. februar),
  • dan Zemlje (22. april),
  • dan parkov (6. junij).

Vodja naravoslovnih dni bo Nevenka Kozjek.