Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2018/2019 v objavljenih terminih, med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

 

MESEC DATUM
September sobota, 27. 09. 2019
Oktober petek, 18. 10. 2019
November petek, 15. 11. 2019
Januar petek, 17. 01. 2020
Februar petek, 28. 02. 2020
Marec petek, 27. 03. 2020
April petek, 17. 04. 2020
Maj petek, 15. 05. 2020