Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2018/2019 v objavljenih terminih, med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

MESEC DATUM
Oktober petek, 2. 10. 2020
Oktober petek, 16. 10. 2020
November petek, 13. 11. 2020
Januar petek, 15. 01. 2021
Februar petek, 19. 02. 2021
Marec petek, 19. 03. 2021
April petek, 16. 04. 2021
Maj petek, 14. 05. 2021