Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2018/2019 v objavljenih terminih, med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

MESEC DATUM
Oktober petek, 1. 10. 2021
Oktober petek, 22. 10. 2021
November petek, 19. 11. 2021
Januar petek, 14. 01. 2022
Februar petek, 18. 02. 2022
Marec petek, 18. 03. 2022
April petek, 15. 04. 2022
Maj petek, 13. 05. 2022