Šolski koledar

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) bomo v šolskem letu 2019/2020 izvajali pouk po naslednjem razporedu:

solski_koledar

1. Začetek in konec pouka

 Začetek pouka  Zaključek pouka za oddelke 6., 7. in 8. razreda  Zaključek pouka za oddelke 9. razreda
 2. september 2019  ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in  ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in
 RAZDELITEV SPRIČEVAL: 24. junij 2020  RAZDELITEV SPRIČEVAL: 15. junij 2020

2. Ocenjevalni obdobji za 6., 7. in 8. razred

 Ocenjevalno obdobje  OD  DO
 1. ocenjevalno obdobje  1. september 2019  31. januar 2020
 2. ocenjevalno obdobje  1. februar 2020  24. junij 2020

3. Ocenjevalni obdobji za 9. razred

 Ocenjevalno obdobje  OD  DO
 1. ocenjevalno obdobje  2. september 2019  31. januar 2020
 2. ocenjevalno obdobje  1. februar 2020  15. junij 2020

4. Počitnice in pouka prosti dnevi

 Datum  Obrazložitev
 28.  oktober – 1. november 2019  JESENSKE POČITNICE
 31. oktober 2019  DAN REFORMACIJE
 1. november 2019  DAN SPOMINA NA MRTVE
 24. december 2019  PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 25. december 2019  BOŽIČ
 26. december 2019  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 25. december 2019 – 2. januar 2020  NOVOLETNE POČITNICE
 1. januar 2020  NOVO LETO
 3. januar 2020  POUKA PROST DAN
 31. januar 2020  ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
 7. februar 2020  PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
 8. februar 2020  PREŠERNOV DAN – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 14. in 15. februar 2020  INFORMATIVNA DNEVA za vpis v srednje šole
 17. -21. februar 2020  ZIMSKE POČITNICE
 13. april 2020  VELIKONOČNI PONEDELJEK
 27. april 2020  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
 27. april 2020 – 1. maj 2020  PRVOMAJSKE POČITNICE
 1. in 2. maj 2020  PRAZNIK DELA
 15. junij 2020  ZAKLJUČEK POUKA IN RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA UČENCE 9. RAZREDA
 24. junij 2020  ZAKLJUČEK POUKA IN RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA UČENCE OD 6. DO 8. RAZREDA
 25. junij 2019  DAN DRŽAVNOSTI
 26. junij 2020 – 31. avgust 2020  POLETNE POČITNICE

5. Izpitni roki

 16. – 29. junij 2019  1. rok  PREDMETNI IN POPRAVNI ZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDOV
 26. junij – 9. julij 2020  1. rok  ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 6., 7. in 8. RAZREDA
 18. avgust – 31. avgust  2. rok  ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 6., 7., 8. in 9. RAZREDA