Tekmovanja v znanju

Tudi letos bomo v okviru šole izvajali šolska tekmovanja v znanju različnih predmetov.

TEKMOVANJE UČENCEV 9. RAZREDA V  ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika za deveti razred osnovne šole organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pripravi in izpelje pa ga državna tekmovalna komisija z učitelji angleščine in vodstvi osnovnih šol.

Namenjeno je učencem zaključnega razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge imajo za podlago učni načrt za osnovno šolo.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Tekmovanje je organizirano na treh ravneh, šolski, regijski in državni. Koledar tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

 • šolska raven: 12. 11. 2020 (ob 13.00),
 • območna raven: 20. 1. 2020 (ob 14.00),
 • državna raven: 16. 3. 2020 (ob 14.00).

Literarna predloga za območno in državno raven tekmovanja iz angleščine je John Green: Turtles All the Way Down. (Op.: Za šolsko raven tekmovanja literarne predloge ni. )

Na šolskem tekmovanju lahko učenci osvojijo bronasto priznanje, na državnem pa zlato ali srebrno priznanje.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev v znanju angleščine in z dodatnimi navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Mentorica: Indira Činč

TEKMOVANJE BOOKWORMS 2020/2021

Spletno bralno tekmovanje je preprosto in hitro.

 • Tekmovanje se izvaja prek spletne strani DMFA.
 • Testi so prilagojeni težavnostnim stopnjam.
 • Dostop do testov je omogočen od decembra 2020 do konca marca 2021.
 • Čas tekmovanja izberejo mentorji oziroma učenci sami.
 • Testi so prilagojeni težavnostnim stopnjam.
 • Dostop do testov je omogočen od decembra 2020 do konca marca 2021.
 • Čas tekmovanja izberejo mentorji oziroma učenci sami.
 • Učenci lahko tekmujejo individualno doma ali skupaj v šoli.
 • Aplikacija sama popravi teste in omogoča vpogled v rezultate, zato se lahko mentorji popolnoma posvetijo delu z učenci.
 • Mentor sam izbere težavnostno stopnjo.
 • Učenci preberejo 1 ali 2 ali 3 knjige.
 • Knjige izbere mentor glede na leta učenja in stopnjo znanja, kar je pomembno zlasti za heterogene skupine pri izbirnem predmetu.
 • Testi so pripravljeni za vsak naslov posebej.

Mentorica: Indira Činč

EPI READING BADGE (ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA)

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo, tako kot prejšnja leta, da bomo sodelovali pri projektu EPI Reading Badge/Angleška bralna značka, najbolj priljubljenem tekmovanju v tujih jezikih.

Teden EPI READING BADGE bo potekal marca 2021. Tudi to šolsko leto je termin tekmovanja iz določenega datuma razširjen v teden bralne značke, znotraj katerega bomo sami izbrali dan in uro, ki nam bo najbolj ustrezala.

Tekmovanje vsebinsko in organizacijsko zasnuje Državna založba Slovenije – Šolski epicenter.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda. Učenci se bodo prostovoljno vključevali v tekmovanje. Med šolskim letom preberejo 5 knjig, ki jih določi izvajalec (DZS) in v predvidenem roku rešujejo teste. Med letom bodo potekale tudi priprave na test, v obliki pogovorov in pisnih vaj.

Primarni cilj je pri učencih razvijati bralno kulturo tudi v tujem jeziku, dodatno motivirati učence k učenju tujega jezika, bogatiti besedišče in iskati medpredmetne povezave.

Mentorica: Indira Činč

VESELA ŠOLA

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in njihovim mentorjem. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Lahko so povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim državnim tekmovanjem. Mesečne teme so predstavljene v reviji Pil in na spletu v obliki učnih poti.

Pri Veseli šoli bomo letos govorili o pomembnosti čebel za življenje na Zemlji, razkrivali skrivnosti dragocenih plemenitih kovin, razpravljali o navidezni resničnosti, se podučili o gorništvu in planinstvu. V nadaljevanju bo sledilo učenje o človekovih pravicah, odšli bomo na svetovno razstavo v Dubaj in se pripravili na 41. evropsko prvenstvo s spoznavanjem košarke. Za zaključek pa bomo spoznali tudi največje slovenske bisere.

Šolsko tekmovanje bo 10. marca, državno 14. aprila 2021.

Mentorica: Zala Erčulj Šavli

BRALNA ZNAČKA

»Knjige so doma na polici. Tam so zaprte. Tako spijo in seveda molčijo.
Ko jih vzamem v roko, se črke spletejo v zgodbe,
take vesele in za otroke, pa resne in resnične,
lažnive in mične, pustolovske in indijanske,
ki vriskajo po dvoriščih in parkih, gozdovih,
ki s pticami in metulji silijo pod nebo.
Če so knjige zaprte, molčijo. Potem za njih ne vemo.
In je tako, kot jih sploh ne bi bilo.«

(Nataša Golob)

logotip-bz

Branje je ključ do uspeha pri vseh šolskih predmetih, zato je pomembno, da otrokom privzgojimo pravilen odnos do branja in knjig.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že skoraj petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Osnovala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Razvijali jo bomo kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice. Glede na vsakoletni načrt dela pa jo je seveda mogoče povezati še z marsičim, kar se na šoli dogaja: druge interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, predvsem kulturni dnevi, knjižnično-informacijska znanja ipd. Osnovni cilj je razvijati bralno kulturo. To bomo skušali doseči skozi različne metode in oblike dela:

 • bralni debatni klub pod mentorjevim vodstvom;
 • projektno delo (raziskovalno in ustvarjalno delo, srečevanje z jezikom, tudi branje umetnostnih besedil, uporaba različnih medijev, sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi na šoli);
 • praznovanje praznikov, povezanih s knjigo in branjem: 17. september (dan zlatih knjig), 2. april (mednarodni dan knjig za otroke), 23. april (svetovni in slovenski dan knjige).

Motiviranje in preverjanje se bo dogajalo po meri in okusu otrok (zabavno, privlačno, sklepne prireditve, sproščeni nastopi, zabavna srečanja ipd.).

Mentorica: Indira Činč