UMETNOST SODELOVANJA RANLJIVIH SKUPIN LJUDI

18. 9. 2020

Vključenost v družbo je osnovna človekova pravica in potreba, ki jo čutimo vsi, vključno s pripadniki ranljivih skupin. Društvo Barka bo skupaj s partnerji projekta pripravilo program terapije z umetnostjo za različne ciljne skupine (odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, šoloobvezne otroke s čustveno vedenjskimi motnjami in starostnike) ter uredilo prostor za medgeneracijsko druženje ter kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS.

Cilji projekta so:
• Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga skozi inovativen umetniški program ter 5 javnih dogodkov;
• Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja preko kreativnih aktivnosti za različne ranljive skupine;
• Dvig kakovosti življenja ranljivih skupin preko terapije z umetnostjo.

Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti, vključno s poletnimi aktivnostmi v štirih različnih občinah LAS:
• ustanovitev ateljeja po vzoru Atelier de la Tour v Avstriji in razvijanje dveletnega programa za prvi tak atelje v Zbiljah in v Sloveniji;
• izvajanje umetniških delavnic, kjer bomo ponujali terapijo z umetnostjo ranljivim skupinam;
• organizacija štirih potujočih razstav umetnin in štirih enodnevnih likovnih kolonij v Vodicah, Komendi, Domžalah in Medvodah.

Partnerji projekta
Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka.
Ostali partnerji: Center starejših Medvode Deos d. o. o., Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Občina Medvode, Kabelska televizija Medvode.

Podatki o financiranju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja ali na spletni strani Evropske komisije.