USTVARJANJE PRI GLASBENI UMETNOSTI

26. 10. 2020

Glasba se pojavi v vsaki kulturi, zato jo označujemo kot kulturni fenomen. Je človekova potreba v vseh časih. Izraža njegovo željo po oblikovanem zvočnem okolju, zvočni komunikaciji in ustvarjalnosti. Ker so njene vrednote nenadomestljiv dokaz kulturne samobitnosti, pomaga učencem razumeti sebe v odnosu do drugih ter spleta vezi med domom, šolo in svetom.

Glasba je oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato učenci potrebujejo glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Stik z njenimi vrednotami je temelj za razumevanje glasbenih pojavov in pojmov. Sodobna glasbena vzgoja izhaja iz glasbe kot umetnosti in glasbenopedagoške znanosti. Umetnost jo opredeljuje kot glasbeno produkcijo (ustvarjalnost), reprodukcijo (poustvarjalnost) in recepcijo (ustvarjalno sprejemanje).

Glasba v šoli dopolnjuje kulturno in socialno življenje ter sooblikuje zdravo zvočno okolje. Glasbeni pouk vnaša s svojo odprtostjo in zvočnim jezikom v šolsko delo sproščeno komunikacijo in spodbuja povezovanje različnih predmetnih področij. Spodbuja samodisciplino, ustvarjalnost, estetsko občutljivost, umetniško izražanje ter sodelovanje v ožjem in širšem družbenem okolju.

Ob prvem zvočnem posnetku prisluhnite, kako se v razredu glasbene umetnosti izražamo, se med seboj poslušamo, sodelujemo. In tako se je začela pot našega boljšega sodelovanja. Ob začetku posnetka bodite pozorni na kaotičen vstop, kasneje se vse prepleta, učenci morajo biti pozorni na vokal in na ritmično strukturo, melodiko, ki se prepleta.

Ob pogovoru, kaj lahko še vse ustvarimo, poustvarimo, smo ugotovili to, da je poslušanje bistvo vsega.

Florijana Žnidaršič, učiteljica glasbene umetnosti