Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno dejavnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2021/22 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

 

     DEJAVNOST  MENTOR
  KUHARSKE DELAVNICE  Tjaša KOREN
  RUŠČINA  Iryna KOTELKO
  USTVARJANJE  Iryna KOTELKO
  ŠOLSKI EKO VRT  Irena KORBAR
  JOGA  Katarina FIŠER
  PLANINSKI KROŽEK  Silvo BOGATAJ
  TISK IN POSLIKAVA NA MAJICE  Tadeja POGAČNIK
  KLEKLJANJE  Špelca BRADEŠKO
  FLOORBALL IN HOKEJ NA ROLERJIH  Luka BALOH
  ŠOLSKO GLASILO  Špelca BRADEŠKO
  UČENJE UČENJA  Sabina NOVAK
  GOBE NAŠIH KRAJEV  Rudi HOČEVAR
  KITARA ZA SPROSTITEV  Rudi HOČEVAR
  IGRE Z ŽOGO  Igor BOŠNJAK

Otroci se lahko vključujejo v interesne dejavnosti tudi v bližnjih krajih, če so za to zainteresirani in če je le ta v bližini organizirana.