Interesne dejavnosti

V našem zavodu dajemo velik poudarek interesnim dejavnostim, saj se zavedamo, da te ključno bogatijo vzgojno-izobraževalni proces. Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno dejavnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2020/21 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

     DEJAVNOST MENTOR
  KUHARSKE DELAVNICE Sabina NOVAK in Tjaša KOREN
  KOŠARKA Iztok DREMELJ
  USTVARJANJE Iryna KOTELKO
  ŠOLSKI EKO VRT Irena KORBAR
  PLANINSKI KROŽEK Tomaž BERNOT, Silvo BOGATAJ
  NOGOMET  Dušan GOLOB
  TABORNIKI Matej VIDMAR
  GOBE NAŠIH KRAJEV Rudi HOČEVAR
  3D MODELIRANJE IN 3D TISK Klemen BARTOLJ
  FLOORBALL IN HOKEJ NA ROLERJIH lLuka BALOH
  KITARA ZA SPROSTITEV Rudi HOČEVAR
  ŠOLSKO GLASILO in SPLETNA STRAN Melita FILO ŠULIGOJ
  ABC POTAPLJANJA Rudi HOČEVAR