Interesne dejavnosti

V našem zavodu dajemo velik poudarek interesnim dejavnostim, saj se zavedamo, da te ključno bogatijo vzgojno-izobraževalni proces. Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno dejavnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2019/20 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

     DEJAVNOST MENTOR
  MLADI PROSTOVOLJCI Sabina NOVAK
  KOŠARKA Iztok DREMELJ
  ŠOLSKI EKO VRT Irena KORBAR
  GLEDALIŠKI KROŽEK Slađana ĐUKANOVIĆ
  PLANINSKI KROŽEK Tomaž BERNOT, Silvo BOGATAJ
  MEDIACIJA Ingrid DORNER RADOSAVLJEVIĆ, Tomaž BERNOT
  NOGOMET Dušan GOLOB
  TABORNIKI Matej VIDMAR
  ŠOLSKO GLASILO in SPLETNA STRAN Melita FILO ŠULIGOJ
  FIZIKALNI POSKUSI Mateja ERJAVEC
  ROLKANJE Vid FLORJANC
  CROSS VADBA Igor BOŠNJAK