Cross vadba

Cross vadba je zasnovana na principih funkcionalne vadbe. Vadba je zasnovana tako, da pomaga razvijati tiste gibalne vzorce, ki jih posameznik potrebuje bodisi za opravljanje pomembnih življenjskih zahtev ali specifičnih zahtev, ki jih zahteva določena telesna dejavnost. Vadba je prilagojena vsakemu vadečemu posebej, saj se naredi gibalna klinika posameznika in na osnovi le te se posamezniku naredi program vadbe, s katerim odpravimo nepravilnosti v gibalnih vzorcih in telesni drži, kar je pogoj za pravilno izvajanje katerekoli telesne aktivnosti. Cross vadba daje vadečim možnost doseganja različnih ciljev, kot so: preoblikovanje telesa, povečanje moči, izboljšanje vzdržljivosti itd. S pomočjo športa se tako učijo upoštevanja navodil in pravil, osvajanje praktičnih spretnosti, potrpežljivosti, timskega dela, vztrajnosti, discipline itd.

Mentor: Igor Bošnjak