Floorball in hokej na rolerjih

Šport je zelo pomembna dejavnost v vsakdanjem življenju. Na nas ima večino pozitivne učinke. Floorball in hokej na rolerjih temeljita na sproščanju ob igri, učenju in spoznavanju novih stvari. Z interesno dejavnostjo bodo otroci razvijali vztrajnost, medsebojno sodelovanje in pomoč. Spoznali in razumeli bodo preventivno vlogo športa v ozaveščanju proti različnim oblikam zasvojenosti (kajenje, alkohol, droge) in drugim patološkim pojavom sodobne družbe (nasilje, samomorilnost). Naučili se bodo spoštovati različnost in drugačnost v gibalni učinkovitosti posameznika. Z upoštevanjem pravil igre se bodo naučili ustreznega športnega vedenja (»fair play«), strpnosti in razvijali zdravo tekmovalnost.

Glavni namen je, da otroci spoznajo še eno obliko, kako lahko aktivno preživljajo prosti čas in s tem pozitivno vplivajo na svoje zdravje.

Mentor: Luka Baloh