Floorball in hokej na rolerjih

S floorballom in hokejem na rolerjih bo mladina spoznala, kako lahko zdravo in aktivno preživlja prosti čas. Razvijali bodo vztrajnost, medsebojno sodelovanje in pomoč. Z upoštevanjem pravil igre se bodo naučili ustreznega športnega vedenja (fair play), strpnosti in razvijali zdravo tekmovalnost. Najpomembnejše pa je, da se bodo ob tem zabavali in nekaj naredili za svoje zdravje.

Mentor: Luka Baloh