Gobe naših krajev

S sezonsko interesno dejavnostjo, ki bo potekala jeseni, od septembra do decembra, bi radi naučili otroke, katere gobe rastejo v naši okolici. Udeleženci se jih bodo naučili poimenovati in določiti, katere vrste so primerne za uživanje in katere ne. Prav tako se bodo seznanili s kodeksom obnašanja nabiralcev gob ter razvijali občutek za varovanje okolja. Lotili bi se področja uporabe gob v kulinariki in pripravili nekaj specialitet. Občasno bi predstavili najdene gobe na priložnostni razstavi in organizirali determinacijski večer.

 Mentor: Rudi Hočevar