Kitara za sprostitev

Dejavnost učencem predstavi inštrument kitaro, osnovne prijeme ter jih nauči uskladiti tekst z melodijo ter načinom igranja. Razvija občutek do harmonije in skladnosti ter jih uči prepoznati lastne občutke ob glasbenem izražanju. Učenci izražajo svoja občutja preko glasbenega ustvarjanja ter skušajo igrati skupaj z drugimi v skupini. ID bi se izvajala celo leto od septembra 2021 do junija 2022. Končala se bo z zaključnim nastopom (koncertom).

Mentor: Rudi Hočevar