Klekljanje

Namen ročnih del je zaposliti učence, da koristno preživljajo prosti čas in sami izdelajo izdelke, ki jih lahko podarijo ali uporabljajo sami. Spoznajo klekljanje, ki je del slovenske kulturne dediščine, urijo natančnost, vztrajnost in čut za estetiko in krepijo finomotorične spretnosti. Spoznavajo različne tehnike, zgodovino idrijske čipke in njeno uporabnost.

Mentorica: Špelca Bradeško