Mediacija

Mentorja dejavnosti otroke vodiva skozi proces učenja s pomočjo tedenskih srečanj. Pri strukturi in vsebini se opirava na dejavnosti, ki so sicer predvidene za usposabljanje vrstniških mediatorjev. Preko pogovora, demonstracij, risanja in iger vlog udeleženci tako spoznavajo osnovne pojme, kot so problem, konflikt, beseda kot orožje/orodje, prepoznavajo lastne vzorce vedenja v konfliktih situacijah, se učijo asertivnega vedenja, novih oblik reagiranja v konfliktih situacijah, poslušanja drugih… Vesela sva, da je viden napredek, da znajo prepoznati konfliktne situacije in opredeliti, kako bi se lahko stvari lotili drugače. V naših otrocih prepoznavava potencial, zato se bova trudila skupino voditi še naprej.

 Mentorja: Ingrid Dorner Radosavljević in Tomaž Bernot