Nogomet

Nogomet je moštvena igra z žogo, ki je med najbolj priljubljenimi športi na svetu. Pri nogometnem krožku se bomo spoznavali s pravili nogometne igre, s taktiko in tehniko. Treninge bomo imeli vsako sredo med 17h in 18h. V mesecu septembru bodo potekali na igrišču zavoda, kasneje pa v telovadnici osnovne šole Simona Jenka. Glavni cilji interesne dejavnosti bodo: navajanje na zdravo življenje, skrb za telesni razvoj, spoštovanje pravil športnega obnašanja (fair play), medsebojno sodelovanje in delo v ekipi, spodbujanje samozavesti in zaupanja vase, ustvarjanje prijateljskih stikov med igralci in spodbujanje zdrave tekmovalnosti, pri čemer se bodo naučili, kako športno prenesti poraz in se nauči zmagati.

Mentor: Dušan Golob