Nogomet

Nogomet je moštvena igra z žogo in eden najbolj priljubljenih športov na svetu. Pri nogometnem krožku se spoznavamo s pravili nogometne igre, tehniko (vodenje žoge, sprejemanje žoge, podajanje žoge, strel na gol in preigravanje), taktiko (igra v obrambi, igra v napadu in sistem igre) ter samo igro. Glavni cilji interesne dejavnosti so: navajanje na zdravo športno življenje, skrb za skladen telesni razvoj, spoštovanje športnega obnašanja (»fair playa«), medsebojno sodelovanje in delo v skupini (ekipi), spodbujanje samozavesti in zaupanja vase, ustvarjanje prijateljskih stikov med otroki, spodbujati zdravo tekmovalnost (naučiti se prenesti poraz in naučiti se tudi zmagati).

Mentor: Igor Markovič