Planinski krožek

Pri planinskem krožku se bomo seznanili z nevarnostmi v gorah ter z zgodovino planinstva in gorništva na Slovenskem. Spoznali bomo drugačno življenjsko okolje, prav tako bomo spoznali, kako je treba skrbeti za lastno varnost in varnost ostalih udeležencev v gorah. Razvijali bomo strpnost in pozitiven odnos do naravnih lepot in bogastev. Pridobili bomo občutek za gibanje v gorskem svetu in si izboljšali psihofizične sposobnosti.

Predvsem pa bomo skrbeli za zabavo, smeh in veselo razpoloženje ter si privzgajali življenjski optimizem ob doseganju osnovnega cilja planinskega krožka, ki je:
“Navajanje mladih na aktivno preživljanje prostega časa v naravi.”.


Mentorja: Tomaž Bernot in Silvo Bogataj

Planinski