Ruščina


Ker je poznavanje različnih jezikov in kultur sveta izredno pomembno, za to skrbimo tudi v našem zavodu. Otrokom omogočamo učenje in pridobivanje osnovnega znanja ruskega jezika. Letos se bomo nauči rusko abecedo, spoznali bomo razlike med slovensko in rusko abecedo. Učili se bomo ustrezne izgovorjave. Otroci se bodo znali predstaviti v ruščini, poznali bodo osnovne vprašalne oblike in osnovne ruske besede. Tako bodo pridobili pomembno znanje in podlago za morebitno nadaljnje učenje ruščine. Prav tako bodo postopoma raziskovali in spoznavali posebnosti ruske kulture.

Mentorica: Iryna Kotelko