ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA V DEKLIŠKI SKUPINI

22. 10. 2021

Šolsko leto smo začeli v manjšem številu. Sprva so bili v premoči vzgojitelji 3:2, v tem času pa sta se nam pridružili še dve dekleti. Tako zdaj dekleta vodimo vzgojitelje s 4:3, pričakujemo pa še nove okrepitve.

Jesenski čas smo izkoristili za medsebojno spoznavanje, usvajanje hišnega in šolskega reda ter grajenje odnosov. V šoli smo že začeli pridobivati ocene. Lahko se pohvalimo, da je začetek odličen, saj imamo same pozitivne ocene. V skupini smo veliko časa preživeli na prostem, ob igranju košarke, šli smo na izlet s kolesom in na sladoled, večerjali smo ob ognju ali zgolj sprehodu v okolici zavoda. Odšli smo tudi na daljši sprehod okrog Blejskega jezera in poskusili slastno grmado. V skupini smo brali knjige, naredili grozdni sok, pekli pico, se pogovarjali o zdravi prehrani in izvedli socialne igre. Udeležimo se tudi veliko interesnih dejavnosti, pri katerih razvijamo svoja močna področja.

Ker smo še v obdobju spoznavanja in prilagajanja, je v tem času prišlo tudi do konfliktov, stisk in domotožja. Vse skupaj vzamemo kot situacijo, iz katere se vsi lahko veliko naučimo, zrastemo in skupaj gradimo boljši jutri.

Prve letošnje počitnice so prišle hitro, vendar se jih zato nič manj ne veselimo 😊

»V zavodu je boljše, kot sem pričakovala, hitro sem se prilagodila na sistem. Všeč mi je, kako so vsi sprejemajoči do mene. Zelo lepo so me sprejeli kot eno izmed njih. Všeč mi je bil športni dan, ki ni bil tako dolgočasen kot v prejšnji šoli in izlet na Bled

»Všeč mi je bilo, ko smo odšli na Bled. Rada hodim na krožke in na lesne delavnice v Barko. Na splošno se v zavodu počutim v redu, je pa zelo drugače od lanskega leta, saj sem letos že rahlo naveličana, ker se ne dogaja nič novega